Category: Öresund

Nytt dansk-svenskt skatteavtal på plats: offentliganställda ska inkluderas och hemarbete underlättas

Danmark och Sverige är överens om ett förnyat skatteavtal, Öresundsavtalet. Bland annat kommer offentligt anställda att inkluderas i det nya avtalet, något som innebär att Sverige kommer att kompenseras mer. Nu kommer även skattskyldigheten till respektive land räknas utifrån hela skatteåret, i stället för de tidigare tremånadersperioderna. Det kommer göra det ”betydligt enklare” för pendlarna, sade den svenske finansministern Elisabeth Svantesson (M) på en presskonferens i Stockholm med sin danske kollega Jeppe Bruus (S). Det nya avtalet förväntas träda i kraft 2025.  

I samband med det danska kungaparets statsbesök i Sverige offentliggjorde Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S) att de kommit överens om ett nytt dansk-svenskt skatteavtal, det så kallade Öresundsavtalet.

Det nya skatteavtalet innebär bland annat att även offentlighetsanställda omfattas, att beskattningslandet ska avgöras årsvis i stället för tremånadersperioder och att det blir mer flexibelt att arbeta hemifrån.

– Det är en glädje att vi äntligen kommit överens om ett nytt Öresundsavtal efter en lång förhandling. Öresundsavtalet är viktigt för både Sverige och Danmark eftersom våra regioner är väldigt tätt sammanknutna. Det är många som pendlar och det är många företag som har affärstransaktioner med varandra, sade Elisabeth Svantesson (M).

Hon fick medhåll från sin danska kollega Jeppe Bruus (S), som menade att de gamla reglerna varit besvärliga för pendlarna:

– Öresundsregionen har en enorm potential inom forskning och infrastruktur men också för de många som pendlar dagligen och som ska ha lättare villkor för att klara beskattningen. Därför är det en glädjande att vi kan använda kungaparets besök i Sverige att offentliggöra att vi nu nästan är i mål med ett nytt avtal, sade han.

Offentligt anställda inkluderas i det nya avtalet

Öresundsavtalet tecknades ursprungligen 2003 och har varit under omförhandling sedan 2022. I det nuvarande Öresundsavtalet gäller t.ex. inte samma regler för offentligt anställda Öresundspendlare som för privata. Det har också inneburit att Sverige inte fått någon kompensation för de i Sverige bosatta Öresundspendlarna som är offentligt anställda i Danmark. Enligt Elisabeth Svantesson kommer nu båda delarna att uppfyllas i det nya avtalet.

Det har varit en stor knäckfråga, då Sverige uttryckt en önskan om även få ersättning från Danmark för offentligt anställda gränspendlare. Kompensationsordningen i Öresundsavtalet innebär att bosättningslandet får en ersättning från det andra landet där gränspendlarna arbetar och blir inkomstbeskattade.

– Det handlar även om offentliganställda ska kunna distansarbeta. Dessutom har vi kommit överens om en ny kompensationsordning inom detta området. Regeln är ju att när man jobbar så skattar man där och sedan kompenseras det land man bor i och nu kommer man alltså att inkludera offentliganställda.

Det nya avtalet kommer ”riva barriärer” för gränspendlingen, enligt Jeppe Bruus:

– Det har funnits en önskan från svensk sida att likställa privat och offentligt anställda och det är det vi nu har nått vägs ände med. Vi har säkrat oss att den administrativa bördan inte fäller dem som pendlar dagligen och avtalet kan därmed vara en del i att utveckla den stora potentialen i regionen.

Löpande tremånadersperioder blir helårsredovisning

En annan del i det nya avtalet handlar om att ändra beräkningen av i vilket land man som Öresundspendlare är skattskyldig i från dagens tre månader till hela skatteåret. Den tidigare regeln har skapat problem för de Öresundspendlare som delvis jobbar hemifrån.

– Vi ser en arbetsmarknad som utvecklar sig och där fler arbetar hemifrån och mer flexibelt, och där har det gamla avtalet inte varit modernt nog att hantera det. Därför är det bra att vi nu kan få en revision av avtalet, sade Jeppe Bruus.

Även där är man nu överens om en revidering:

– Nu kommer det att bli tolvmånaderscykler, något som gör det betydligt enklare både för pendlarna, arbetsgivarna men också för Skatteverken i våra båda länder.

Nu ska både Sverige och Danmark “tekniskt granska” det nya avtalet, som förväntas träda i kraft 2025.

– Arbetet är inte slut här, det finns massor kvar att utveckla inom en rad områden som infrastruktur och forskning, men det här är en viktig milstolpe, sade Jeppe Bruus.

Källa: News Øresund

Köpenhamns nya bussterminal öppnar den 6 juni

I början av juni ska en ny bussterminal med 15 hållplatser, som ska kunna ta emot närmare 200 bussar per vardagsdygn, stå färdig i Köpenhamn. Placeringen är Dybbelsbro, nära huvudbangården och Ikeas cityvaruhus som invigdes i augusti förra året. Enligt Köpenhamns kommun kommer den nya terminalen att innebära slutet på det trafikkaos som har varit vid den tidigare terminalen på Ingerslevsgade. Bygget påbörjades 2021 och har kostat cirka 165 miljoner danska kronor. Den nya terminalen får bland annat en väntsal, en kiosk, taxiplatser och så kallade Kys & Kør-zone där det är tillåtet att stanna bilen en kort stund för att släppa av passagerare.

Källa: News Øresund

Kraftigt fall för de ungas pendling över Öresund

Öresundspendlingen har drabbats av en ålderskris. Mer än 70 procent av gränspendlarna är över 35 år samtidigt som andelen unga gränspendlare i åldern 16-24 år har minskat från 16,7 procent under ungdomspendlingens toppår 2007 till 5,3 procent enligt den senaste statistiken från 2020 och 2021. Det visar en analys från Øresundsinstituttet som har tagits fram i ett praktiksamarbete med Malmö universitet. Den totala pendlingen över Öresund toppade 2008 med 19 725 personer, varav 3 090 var unga pendlare. Under 2021 pendlade 16 542 personer över Öresund, varav 874 var unga.

Enligt pendlingsstatistiken från Öresundsdatabasen utgjorde de 16-24-åriga pendlarna 16,7 procent av Öresundspendlarna under 2007 medan de över 35 år utgjorde 43,5 procent. Därefter har andelen unga gränspendlare fallit kraftigt medan andelen äldre ökat. Enligt den senaste statistiken från 2021 utgjorde ungdomarna 5,3 procent av gränspendlarna medan andelen pendlare över 35 år växt till över 70 procent. I analysen beskrivs det som en ålderskris för Öresundspendlingen.

Unga pendlare i åldern 16-24 år verkar vara extra känsliga för kriser konstaterar Øresundsinstituttet. Samtidigt har de ungas bild av möjligheterna att pendla över Öresund påverkats av en en lång rad kriser: finanskris, migrationskris, pandemi och inflationskris. Efter finanskrisen återhämtade sig andelen unga pendlare aldrig, och medan det totala antalet pendlare hade återgått till prepandemiska nivåer redan 2021, halkade andelen unga pendlare efter.

Källa: News Øresund

Skånetrafiken slutar sälja biljetter till färjan Helsingborg-Helsingör

Snart kan du inte längre resa med Skånetrafikens biljetter på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Anledningen är att avtalet med Molslinjen, som äger Öresundslinjen, upphör.

Avtalet avslutas mellan Öresundslinjen och Skånetrafiken samt mellan Öresundslinjen och DSB. Från den 1 januari 2024 behöver du därför köpa din biljett till färjan direkt via Öresundslinjen.

Öresundslinjens hemsida

Sista dagen att köpa 30-dagarsbiljetter och Flex 10/30-biljetter som är giltiga på färjan är den 9 december. Du kan köpa enkelbiljetter med färjan samt Öresund runt-biljetter till och med den 31 december.

Skånetrafikens och DSB:s biljetter är giltiga på färjan till och med den 6 februari. Har du en biljett som sträcker sig längre än till 6 februari, hör av dig till vår kundservice för att få pengar tillbaka.

Du kan självklart fortsätta att resa med Skånetrafikens biljetter till och i Danmark med Öresundstågen över bron.

Källa: Skånetrafiken

Øresundsbron lanserar fast pris över Öresund för stamkunder

Øresundsbron uppgraderar sina pendlarerbjudanden och valutajusterar sina priser för privatbilsresor över Öresund. Med den nya kampanjen kan Öresundspendlare köra obegränsat till ett fast månadspris.

ØresundPENDLARE+ är ett nytt prisavtal och en opgradering av ØresundPENDLARE för dem som kör privat över Öresundsbron mer än tre gånger i veckan. Priset gäller under en 30-dagarsperiod. Det nya prisavtalet för ØresundPENDLARE+ är 4 749 SEK.

Utöver det nya fastpriserbjudandet kommer priserna över Øresundsbron att valutajusteras, så att de motsvarar priserna i danska kronor från och med den 1 oktober 2023. För prisavtalet ØresundPENDLARE justeras priset för enkelresor 1-16 till 270 SEK och enkelresor 17-50 till 63 SEK inklusive moms. Årsavgiften för ØresundPENDLARE på 499 SEK förblir dock oförändrad.

Källa: News Øresund

Köpenhamns överborgmästare: Om svenska staten vill betala för en Öresundsmetro kan vi komma igång snabbare

Toppolitikerna från Köpenhamn och Malmö är tillsammans med Dansk Industri eniga om att en Öresundsmetro mellan städerna skulle vara till nytta för hela regionen skriver den danska dagstidningen Politiken. Men det skulle sannolikt ske på bekostnad av andra stora danska infrastrukturprojekt menar tidningen. Danska Transportministeriet uppger samtidigt att de inte fått några indikationer på en kommande kapacitetsbrist på Öresundsförbindelsen. Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) har dock lösningen – låt Sverige betala för en Öresundsmetro. 

“Om den svenska regeringen är villig att betala för byggandet av Öresundsmetron kan vi komma igång snabbare utan att behöva kompromissa med de andra tunnelbanelinjer som vi vill utveckla i Köpenhamn”, säger Sophie Hæstorp Andersen till Politiken.

Nytt liv till idén om Öresundsmetron
Politiken lyfter i rubriken fram att “idén om metro till Malmö får nytt liv”. I en intervju med Malmös kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) lyfts argumenten för en Öresundsmetro fram:

  • När Fehmarn Bälttunneln invigs 2029 ökar trafiken med godståg och det finns risk för att järnvägen över Öresundsbron inte räcker till.
  • En Öresundsmetro halverar restiden mellan Köpenhamn och Malmö, från 40 minuter med tåg över bron till 20 minuter med metro.
  • Den höga arbetslösheten i Malmö och arbetskraftsbristen i Köpenhamn i kombination med en Öresundsmetro skapar goda rekryteringsmöjligheter för danskt näringsliv. Arbetsmarknadsregionen växer.

Köpenhamn utreder flera nya metrolinjer – även till Malmö
Tidigare i våras beslutade partierna som står bakom beslutet att bygga den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamn att avsätta pengar till att undersöka möjligheten att bygga ytterligare metrolinjer utöver planerade M5. Det gäller såväl nya linjer inom Storköpenhamn som till Malmö (men när det gäller en Öresundsmetro bara om det finns extern finansiering till projektet). “Det är en riktigt god idé med metro till Malmö, det skulle vara en gamechanger”, säger Sophie Hæstorp Andersen till Politiken. Hennes borgmästarkollega i Frederiksberg, Michael Vindfeldt, håller med om att en metro till Malmö är en bra idé men säger till Politiken att det är en ännu bättre idé att börja med mera metro till de mest tätbefolkade områdena i Köpenhamn.

Flera utmaningar för en Öresundsmetro – ingen kapacitetsbrist på bron menar Transportministeriet
Politiken noterar att det finns en rad utmaningar för en metro mellan Köpenhamn och Malmö och pekar på att det finns ytterligare två förslag till en ny fast förbindelse över Öresund: en väg- och tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör samt Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn.

  • Trots eventuellt EU-stöd väntas inte en Öresundsmetro vara självfinansierad. Dessutom saknas det redan arbetskraft för utbyggnaden av fjärrvärme och annan infrastruktur i Köpenhamn. Därför finns det en risk för att etableringen av en Öresundsmetro kan komma att tränga undan andra infrastrukturprojekt, konstaterar Politiken.
  • De samhällsekonomiska effekterna är negativa. Endast om man räknar in den större driftssäkerheten för metro jämfört med järnväg blir kalkylen positiv skriver tidningen och hänvisar till trafikforskaren och professorn Otto Anker Nielsen från DTU samt Malmös och Köpenhamns rapport från 2021 som togs fram av Incentive.
    Otto Anker Nielsen är också skeptisk till om en metro verkligen avlastar Öresundsbron med tanke på de många tågpassagerare som reser från Göteborg, Helsingborg och Växjö till Köpenhamns flygplats och som han inte tror vill göra ett byte i Malmö från tåg till metro.
  • Danmarks transportminister Thomas Danielsen (V) slår i ett skriftligt svar till Politiken fast att det inte finns några nationella planer på en metro till Malmö. “Det förväntas bli ett stort och kostsamt projekt, och vårt fokus ligger för närvarande på etableringen av metron till Köpenhamn Syd samt en metrolinje till Lynetteholm, som i sig är två stora projekt”.
  • Det finns inga indikationer på kapacitetsproblem på Öresundsförbindelsen vare sig för gods eller passagerare, skriver Transportministeriet i samma svar.

Källa: News Øresund/Info Express